Dine personoplysninger anvendes til

  • at foretage booking af behandlinger i vores booking systemer
  • grundlag for fakturering af ydelser
  • besvarelse af forespørgelser gennem vores kontakt formular på vores hjemmeside.

Rettigheder
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvem deler vi personoplysninger med
Zenbody deler personoplysninger med eksterne revisorer og når påkrævet, offentlige myndigheder.

Opbevaring
Af databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e fremgår det, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

  • Zenbody opbevarer grundlag for fakturering efter bogføringsloven i 5 år.
  • Personoplysninger fra kontaktformularer bliver slettet efter endt brug.

Beskyttelse af personoplysninger
Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, placeret i kontrollerede faciliteter ved Zendata Hosting ApS. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Sletning
Når de indsamlede personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil de som udgangspunkt blive slettet eller anonymiseret.

Kontakt vedrørende personoplysninger
Ønsker du adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Zenbody, skal du rette henvendelse på info@zenbody.dk.
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig og du kan gøre indsigelse mod en registrering efter Persondatalovens regler.