Ergonomi på arbejdspladsen

Vi har viden om forebyggelse og sundhedsfremme inden for arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø er blandt andet den udvikling af arbejdspladsen, der kan bidrage til det enkelte menneskes fysiske sundhed på længere sigt. Ændringer i arbejdsmiljøet kan foregå på individ- og virksomhedsniveau. Et godt arbejdsmiljø kan mindske sygdom på arbejdspladsen og være medvirkende til, at medarbejderne er velfungerende og tilfredse og dermed kan yde deres bedste når de er på arbejde.

Vi arbejder både med de medarbejdere som ikke oplever nogle negative påvirkninger og dem som allerede har oplevet en negativ påvirkning af deres fysiske sundhed. Vi arbejder ud fra en viden om årsagssammenhænge og ud fra allerede fastsatte retningslinjer for arbejdsmiljø på arbejdspladser. Vi kan tilbyde:

  • Workshops på arbejdspladsen hvor emner som arbejdsmiljø, fysiologi og anatomi kan indgå.
  • En individuel gennemgang af den enkelte medarbejders arbejdsfelt, samt en forklaring om årsagssammenhænge.

Under disse vil der også blive lavet en kropsanalyse, hvor stole og borde bliver tilpasset individuelt korrekt.